Õnn on see, kui on jäänud tõlkida 50 segmenti ja SDL Trados tõlgib need kõik automaatselt (auto-propagate)”. Selline arvamus postitati SDL Tradose Twitterisse vana-aastaõhtul. Ent funktsiooni auto-propagation kohta levivad ka hoopis vastupidised arvamused (nt „see funktsioon reaalsuses ei tööta”). Uurime lähemalt.

Mis üldse on auto-propagation? See on Trados Studio funktsioon, mis tõlgib tekstis automaatselt kõik laused, mis sarnanevad tõlgitavale lausele. See on väga mugav funktsioon, mis säästab palju aega.

Maja, mille ehitas Jack

 

Kujutagem ette, et peame tõlkima teada-tuntud Inglise lasteluuletuse „This is the house taht Jack built”. Selles on palju korduvaid lauseid.

This is the house that Jack built.
This is the malt
That lay in the house that Jack built.
This is the rat,
That ate the malt
That lay in the house that Jack built.
This is the cat,
That killed the rat,
That ate the malt
That lay in the house that Jack built.

Funktsioon Auto-propagation on enamasti vaikimisi aktiivne. Selle kontrollimiseks tuleb SDL Trados Studio aknas valida ToolsOptions, avada vasakult valik Editor ning klõpsata funktsioonil Auto-propagation. Funktsiooni aktiveerimiseks tuleb märkida linnuke käsu Enable Auto-propagation ees olevasse kasti.

sld trados estonia eesti estija autopro

Kasutame oma näites kuulsa Vene luuletaja S. Maršaki tõlget. Pange tähele, et funktsioon Auto-propagation ei tööta, kui esimest ühesugustest lausetest ei salvestata mällu, st järgmisesse segmenti minnakse üle ilma klahvikombinatsiooni Ctrl+C (või Trados 2007 puhul Alt+Num+) kasutamata.

sld trados estonia eesti estija autopro

Siis on näha, et kuigi 8. segment langeb 6. segmendiga kokku, ei ilmu sellesse tõlget. Salvestame 6. segmendi tõlkemällu (Ctrl+C või Alt+Num+).

sld trados estonia eesti estija autopro

Kõik samasugust lauset sisaldavad segmendid tõlgitakse automaatselt. Pange tähele, et nende segmentide juures olev märge ei ole roheline, vaid kollakas. Kui viime kursori selle peale, siis näeme, et segmendi tõlge on tehtud automaatselt funktsiooni Auto-propagated abil.

sld trados estonia eesti estija autopro

Kes teavad seda luuletust, saavad juba aru, et igas salmis tuleb tõlkida vaid kaks rida, ülejäänu tõlgib Trados Studio automaatselt.

Nüüd teemast tõsisemalt

 

Võõra tõlke ümberkirjutamine ei ole päris see, millega tõlkijad igapäevaselt tegelevad. Kuid oma töös olete kindlasti kokku puutunud tekstidega, milles on palju korduvaid lauseid, tootenimetusi jne. Funktsiooni Auto-propagate abil on aja kokkuhoid ilmne.

Võlu ei seisne siiski üksnes selles, et ühesuguseid lauseid tõlgitakse automaatselt (sest tõlke võib võtta ka mälust, tehes igal lausel hiireklõpsu), vaid selles, et neid lauseid ka uuendatakse automaatselt.

Remondime maja, mille ehitas Jack

 

Oletame, et otsustasime kirjutada väljendi „automaatsed seaded” ühe sõnana automaatseaded. Teeme esimesse lausesse vajaliku paranduse ja salvestame mällu. Kohe toimub muutus ka kõigis teistes lausetes. Igat lauset eraldi toimetama hakata oleks olnud üsna ebapraktiline.

sld trados estonia eesti estija autopro

Reaalse töö käigus ei muuda me vaid üht väljendit teiseks, vaid teeme hästi läbimõeldud parandusi, mida võib tekstis olla päris palju. Kas teile ikka jääb meelde, millised parandused tuleb korduvatesse lausetesse sisse viia? Isegi kui jääb, kas pole tüütu iga kord parandusi uuesti otsida ja kopeerida? Neil puhkudel ei ole isegi tõlkemälust kuigi palju abi, sest iga toimetamist nõudva lause võrdlemine mälust tuleva vastega on vaevarikas ja aeganõudev töö, mille tulemusel võivad jäävad osad vead ikka märkamata jääda.

Kui aga on tarvis mõnd korduvat lauset veel kord parandada või selle esialgset varianti taastada, võib see olla tüütu. Õnneks saab selliseid ebameeldivaid olukordi Trados Studio abil vältida.

Funktsiooni õige kasutamine

 

Tähelepanu! Vältimaks olukordi, kus funktsioon Auto-propagation ei taha töötada, tuleb seda funktsiooni õigesti kasutada. Kõige tähtsam: ärge kiirustage automaatselt tõlgitud lauseid (teist, kolmandat jne) mällu salvestama. Kui salvestaksime meie näites toodud 8. segmendi automaatse tõlkemällu, seejärel aga muudaksime 5. segmenti, siis jääks 8. segment muutumatuks.

sld trados estonia eesti estija autopro

Funktsioon Auto-propagation edasijõudnutele

 

Mida teha, kui olete liiga palju segmente mällu salvestanud või toimetate tõlget, milles esineb sama probleem?

Vaatame, millised on funktsioonis Auto-propagation olevad võimalused. ToolsOptions, avame valiku Editor ja klõpsame funktsioonil Auto-propagation.

sld trados estonia eesti estija autopro

Valik Auto-propagate exact match to confirmed segments on just see, mida vaja. Kui teha linnuke selle valiku ees, muudetakse automaatselt ka mällu salvestatud segmendid.

Valik Confirm segment after auto-propagating an exact match salvestab automaatselt mällu ka automaatselt tõlgitud segmendid.

Valiku Minimum match value all võib määrata väärtuseks ka vähem kui 100, siis ilmuvad automaatselt ka mittetäielikud vasted. Seda valikut tuleb kasutada teatava ettevaatusega.

Auto-propagate from võimaldab valida, kas automaatsed tõlked ilmuvad vaid järgnevatele lausetele (Next segment in document) või ka eelnevatele lausetele (First segment in the document), kui te ei alustanud funktsiooni kasutamist kohe dokumendi algusest.

Tasa sõuad, kaugele jõuad

Programmi on võimalik seadistada nii, et see küsiks enne funktsiooni Auto-propagation kasutamist kinnitust (Prompt User) alati (Always), mitte kunagi (Never) või teatud juhtudel (Conditionally when):

  • kui järgmine kokkulangev segment ei ole tõlgitud nii nagu praegune segment (Matching segment has been translated differently). See on kasulik näiteks sellise teksti toimetamisel, kus lähtelause tõlge sõltub kontekstist (nt sõna „Open” võib ühes kohas tõlkida „avama”, teises „avatud”, kolmandas „avage”);
  • kui järgmine kokkulangev segment ei ole tõlgitud (Matching segment has no translation);
  • kui järgmine kokkulangev segment on tõlgitud ja mällu salvestatud (Matching segment is confirmed). See on väga kasulik valik. Eespool nägime, et kui mingi segment salvestatakse mällu, siis seda automaatselt ei uuendata (v.a juhul, kui valida Auto-propagate exact match to confirmed segments). Seega kui me ei taha, et teatud segmendi tõlge ilma meie kinnituseta uueneks, tuleb teha linnuke selle valiku ette.

Kokkuvõte

Funktsioon Auto-propagation hoiab tõlkimisel, aga eriti enda või võõra tõlke toimetamisel, tõesti palju aega kokku.

Ärge unustage kontrollida, et funktsioon on aktiivne (Enable Auto-propagation).

Reeglina ei mõjuta funktsioon Auto-propagation neid segmente, mis on juba tõlkemällu salvestatud (kinnitatud). Ärge kinnitage automaatselt tõlgitud segmente enne, kui olete töö tekstiga lõpetanud. (Töö lõpus tasub need segmendid siiski mällu salvestada, kuna uue dokumendi tõlkimisel võivad need muutuda kontekstipõhisteks vasteteks, millega on palju vähem vaeva.)

Kui ühesuguste segmentide tõlge sõltub suurel määral kontekstist, kasutage seda funktsiooni äärmise ettevaatusega. Funktsiooni Auto-propagation tagasivõtmine on üsna keeruline.