Tõlgitava teksti värvi määramine

Valige Trados Translator`s Workbench’i aknas Options – Translated Text Colours. Avanevas dialoogiaknas on võimalik valida erinevad värvid tõlgitavale lähtetekstile ning mälus olevatele täpsetele ja hägusatele vastetele. Kui vajutate nuppu Suggestion, määratakse värvid automaatselt nii, nagu on näidatud illustratsioonil.

Märkused

1. Laused on värvilised vaid puhastamata failis. Puhta faili laused on lähtetekstiga sama värvi.

2. Kui kasutate faili puhastamiseks mõnd muud mälu (mitte seda, millega tõlkisite), siis säilivad teie määratud värvid ka puhtas failis.

Automaatne tõlkimine

Erinevat värvi laused on abiks juhul, kui kavatsete tõlkida faili automaatselt.

Valige Trados Translator`s Workbench’i aknas Tools – Translate. Avanenud aknas Translate Files vajutage nuppu Add. Leidke üles ja märkige ära failid, mida soovite automaatselt tõlkida (ärge unustage määrata real Files of type: faili tüüpi või kõiki tüüpe  (All Files), vastasel juhul ei ilmu vajalikud failid nähtavale), ning klõpsake valikul Open.

Väljale % or higher match value kirjutage vastavuse protsentuaalne suurus. Kui kirjutate 100, siis tõlgitakse automaatselt vaid need laused, mille jaoks on mälus olemas täpsed vasted. Sellele väljale ei tasu kirjutada liiga väikest numbrit. Soovitatav on märkida vähemalt 75%.

Kui märgite ära valiku Segment unknown sentences, siis dubleerib programm ka laused, mille jaoks vasteid ei leitud, ja tõlgete asemel sisestatakse lause lähtetekst. See ei ole aga kohustuslik.

Kui tõlgite uut faili, märkige ülejäänud kahes rühmas käsk Don`t. Vajutades nuppu Log File ja valides seejärel käsu Browse, saate luua või määrata logifaili, kuhu salvestatakse automaattõlke raport ja ilmnenud probleemid.

Automaatse tõlke käivitamiseks vajutage nuppu Translate.

Kui automaatse tõlkimise protsess on lõppenud, ilmub käsk Close. Vaadake sellisel viisil tõlgitud fail kindlasti üle ja tehke vajalikud parandused. See puudutab eelkõige hägusaid vasteid, mida näete tumekollastena, juhul kui määrasite programmi valitud värvid (vt illustratsiooni).

Märkus. Trados Studio’s on veel üks tõlkemälust tulevate vastavuste võimalus — CM (Context Match). Sellised laused ilmuvad vaid vastavas kontekstis. See tähendab, et kui usaldate mälus olevat tõlget, siis ei pea neid lauseid tingimata toimetama.