Programmis Trados 2006/2007 ei ole spetsiaalset mälude ühendamise funktsiooni. Kui soovite koondada kaks tõlkemälu üheks, tuleb teil eksportida üks mälufail TMX- või TXT-vormingusse ja importida see teise mällu.

Valige Trados Translator`s Workbench’i aknas File – Export. Avaneb dialoogiaken Export. Kui soovite eksportida kogu mälu, ärge tehke mingeid muudatusi ja vajutage lihtsalt OK. Dialoogiaknas Create Export File valige kataloog ja eksporditava faili tüüp (loetelustSave as type:) ning muutke vajadusel faili nime.

Märkus. Trados Translator`s Workbenchtöötleb TXT-faile kiiremini, kuid nende vorming ei ole Unicode. Kui kardate rikkuda standardsete ladina sümbolite hulka mittekuuluvaid sümboleid, siis valige loetelust Save as type: TMX-vorming (nt TMX 1.4).

Vajutage käsku Save. Ärge unustage, millisesse kataloogi selle faili salvestasite. 🙂

Pange esimene mälu kinni ja avage teine.

Märkus. Teine mälu täieneb esimeses mälus olevate lausete võrra. Kui vajate ka teist mälu sellisel kujul nagu see praegu on, siis tehke sellest koopia (kõigist viiest failist).

Valige File – Import. Avaneb dialoogiaken Import.

Kui leiate, et esimene mälu on parem ja/või olulisem kui teine, siis peavad selle laused asendama samu lauseid teises mälus. Sellisel juhul märkige rühmas Existing translation units käsk Overwrite ning rühmas New fields valige käsk Add to setup.

Kui teine mälu on parem/olulisem, valige käsud Leave unchanged ja Ignore, kui te aga ei suuda otsustada, siis käsud Merge jaAdd to setup. Nagu näete, saab valikuid teha ka selle põhjal, millise lause tõlge on tehtud varem või hiljem.

Mälu suurus on suhteline, seega märkige rühmas Import mode valik Large import file.

Vajutage OK ja valige dialoogiaknas Open Import File oma värskelt eksporditud fail.

Märkus. Ärge unustage määrata faili tüüp väljal Files of type:, vastasel juhul eksporditud faili ei kuvata.

Klõpsake käsul Open ja esimene mälufail imporditakse teise. Nii saab teisest mälust kaht tõlkemälu ühendav fail.