Iga kord, kui loote uue projekti, koostab Trados Studio kaks raportit: automaatse tõlke raporti (Pre-translate Files) ja statistilise analüüsi raporti (Analyze Files). (Kui avasite tõlkefaili uut projekti loomata, salvestage see fail Trados Studios, pange fail kinni (ärge sulgege Trados Studiot) ja klõpsake vasakus menüüs valikul Files. Seejärel paremklõpsake failil ning valige kontekstimenüüst Batch Task > Analyze Files. Sama tehke ka siis, kui soovite koostada raportit vaid üksikute projekti failide kohta. (Võite valida ka mitu faili, hoides all Ctrl-klahvi.)

Raportite vaatamiseks klõpsake vasakus alumises menüüs valikul Reports.

Seejärel näete tõlkekeelele vastavat lipukest, mille all on toodud üks või mitu raportitüüpi

sdl trados studio analysis estonia eesti

Meid huvitab eelkõige statistilise analüüsi raport. Klõpsake Analyze Files. Ülevaateaknas kuvatakse iga faili kohta üksikasjalik statistika, mis näitab erinevaid tõlkemälust tulnud kattuvusi (kui palju on täpseid või kontekstipõhiseid kattuvusi, kordusi, osalisi kattuvusi ja täiesti uut teksti).

Raporti salvestamiseks kettale paremklõpsake valikul Analyze Files ja valige Save As. Raport salvestatakse Exceli vormingus.

Milline on aga reaalne kasu nendest numbritest?

Need numbrid aitavad üsna täpselt planeerida teie ja/või teie meeskonna tööd ja selleks kuluvat aega. Laadige siit alla arvutusvalemite fail analysis.xls ja avage see.

Avage raporti fail ja kopeerige sellesse arvutusvalemite faili sisu (hall ristkülik), nagu allpool näidatud.

sdl trados studio analysis estonia eesti

Teie plaan on valmis.

Vaatame saadud tulemusi lähemalt.

sdl trados studio analysis estonia eesti

Analüüsitud failis on 7301 sõna ehk 39059 tähemärki (ilma tühikuteta). Neist 458 sõna on korduvates lausetes (Repetitions), 2808 sõna on lausetes, mille jaoks on tõlkemälus olemas 100% vasted (100% Match), 934 sõna leiab 95–99% kattuvatest vastetest, 214 sõna 85–94% kattuvustest jne.

Meie arvutused näitavad, et selle dokumendi tõlkimine Trados Studios võrdub 4335 sõna (või 23923 tähemärgi) tõlkimisega ilma Trados Studiota (st ilma tõlkemälu kasutamata). Saksa keele tõlkijad arvutavad töömahtu sageli tekstiridades. Selle faili tõlkimine Trados Studios võrdub 191 rea tõlkimisega ilma Trados Studiota.

Kust need numbrid saadud on?

Esmalt tasub märkida, et valgetele väljadele sisestate numbrid ise. Hallidel väljadel olevad tulemused arvutatakse automaatselt.

Tulpa Efforts tuleb sisestada erinevate kattuvuste tõlkimisele kuluva aja protsendiline väärtus. On selge, et juba varem tõlgitud ja mälus olevate lausete tõlkimine on vähem ajakulukas kui päris uute lausete tõlkimine.

See, kui suur protsent konkreetsesse lahtrisse kirjutada, sõltub juba teie varasemast kogemusest. Sageli annab need väärtused ette klient. Kui teil on aga raske otsustada, kasutage meie näites olevaid väärtusi.

Allpool näete hinnangulist töömahtu, mida väljendatakse lehekülgedes (Pages(w),Pages(ch), Pages(l)) ja inimpäevades (Days(w), Days(ch), Days(l)). Miks on lehekülgede ja päevade kohta kolm tulpa? Teatavasti võetakse tõlkelehekülje arvutamise aluseks sõnade, tähemärkide või tekstiridade arv. Ühel meetodil saadud lehekülgede arv võib mõnikord oluliselt erineda teisel meetodil leitud lehekülgede arvust.

Meie ülesanne ei ole kliendiga vaielda, kui palju sõnu ja tähemärke leheküljel on, vaid leppida temaga kokku, saada temalt tellimus ning täita see liigse ajakuluta. Selleks et seda oleks lihtsam teha, sisestage valgetesse lahtritesse järgmised väärtused: Per page … words – kokkulepitud sõnade arv lehekülje kohta, või Per page … characters – kokkulepitud tähemärkide arv (tühikuteta) lehekülje kohta.

Kui te (või teie klient) võtate aluseks ridade arvu, sisestage väljale Per line … characterstähemärkide arv ühes reas, väljale Per page … lines aga ridade arv lehekülje kohta.

Viimasesse kolme lahtrisse nimega Per day sisestage lehekülgede arv, mida suudate vastavalt sõnade, tähemärkide või tekstiridade põhjal arvutatuna päevas tõlkida.

Seega, kopeerides meie näitetabeli oma raporti faili, saate kohe välja arvutada reaalsetöömahu ja enda või oma meeskonna prognoositava ajakulu selle töö tegemiseks.

Edu teile!